پروژه های یادگیری سازمانی با طراحی نمو

پروژه های یادگیری سازمانی با طراحی نمو

تعریف مسئله

چرا من به "پروژه های یادگیری سازمانی با طراحی نمو" نیاز دارم ؟

برگزاری یک دوره آموزشی به تنهایی اهداف یادگیری را پوشش می دهد؟

برای تحقق اثربخشی یک پروژه یادگیری چند مرحله اجرایی تعریف می کنید؟

برای تحقق اثربخشی یک پروژه یادگیری چند مرحله اجرایی تعریف می کنید؟

طراحي و اجراي پروژه هاي يادگيري

جالب است که تقریبا در تمامی استاندارد های معتبر جهانی چهار مرحله نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی به طور مشترک برای یک برنامه جامع آموزشی تعریف می شود؛ با این وجود در خیلی از سازمان ها تنها و فقط تنها برگزاری یک لیست از عناوین دوره های آموزشی تعیین شده برای کارکنان در دستور کار واحد آموزش و توسعه قرار می گیرد و دیگر موارد در فرآیند آموزش تعریف نمی شوند. بخش عمده ای از عدم نیل به اثربخشی در برنامه های آموزشی سازمان ها توجه نکردن به همین مراحل تکمیلی در فرآیند آموزش کارکنان است. 

در واقع بعد از اینکه نیازهای آموزشی مخاطبین هدف ، شناسایی شد این موضوع اهمیت پیدا می کند که چطور می شود، فضایی ایجاد کرد تا افراد بتوانند از آموختن دانش و مهارت مورد نیاز خود لذت برده و با علاقه بیشتری فرآیند آموزشی  را  تا رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال کنند.

مسیر یادگیری سازمانی برای هر یادگیرنده باید طوری طراحی شود که به بهترین شکل به انتظارات او احترام گذاشته و جوابگوی نیازهای یادگیری او باشد.

ما چطور پروژه های یادگیری سازمانی را طراحی می کنیم؟

به همین دلیل ما در مؤسسه نِمُو با طراحی پروژه های یادگیری سازمانی برای برگزاری هر عنوان آموزشی، مسیر یادگیری سازمانی را در چهار مرحله نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی مشخص می کنیم و در تمامی مراحل همگام با فراگیران حرکت کرده و او را تا رسیدن به نتیجه مطلوب و تحقق اهداف یادگیری پشتیبانی می کنیم:

باعث افتخار است که در کارنامه اجرایی خود پروژه های یادگیری سازمانی موفقی را همچون کارگاه های تخصصی مدیران ارشد شهرداری مشهد به صورت حضوری و مجازی، سمیتئاتر بازاریابی و فروش خدمات بانکی، تور جنگل ویژه مدیران، سمیتئاتر تکریم مسافر و پروژه آسیب شناسی و آموزش نیروهای ایستگاه های شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد رقم زده ایم. همچنین جایزه تجربه برتر آموزش و توسعه منابع انسانی را در سال 1397 از وزرات علوم، تحقیقات و فناوری کسب کردیم.

سوالاتی که ممکن است در ذهن شما باشد

براساس مدرس منتخب، برنامه اجرایی، تعداد فراگیران و در نهایت حجم کار تعریف شده برای برگزاری دوره آموزشی هزینه نهایی از ساعتی 500 هزار تومان با توافق طرفین برآورد می گردد.

خیر، با توجه به نوع درخواست کارفرما تمام پروژه های یادگیری هم به صورت حضوری و هم به صورت مجازی قابل طراحی و اجرا می باشند.

به طور کلی در اجرای نیازسنجی از ابزاری چون مصاحبه، پرسشنامه، مطالعه مستندات سازمانی، تست های تیپ شناسی شخصیتی استفاده می کنیم که در قسمت خدمات آموزشی بخش نیازسنجی با جزئیات بیشتر توضیح داده ایم.

با توجه به اینکه سطوح تعریف شده توسط مدل پاتریک نسبت به دیگر مدل ها جامعیت بیشتری دارد ما هم در پروژه های یادگیری سازمانی همان سطوح واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج را اساس کار در نظر گرفته و منطبق با انتظارات کارفرما با اضافه کردن طعم خلاقیت فرآیند ارزیابی را طراحی می کنیم.

درخواست خدمات

برای درخواست خدمات لطفا فرم زیر را کامل کنید.

اسکرول به بالا