درباره دپارتمان یادگیری و بهبود عملکرد سازمان

“آموزش، رشد و نِمُو به این معنی نیست که شما در وهله اول نادان بوده اید!
به این معنی ست که شما به قدری باهوش و متفکر هستید که می دانید هنوز کلی چیزی برای یادگرفتن وجود دارد”

محمدعلی تقوی اول
مدیرعامل
صالح صاحبی
صالح صاحبی
مدیر دپارتمان توسعه بازار

یادگیری اثربخش با نمو

دسترسی به اطلاعات صحیح و تصمیم گیری های درست و عقلایی یکی از شروط مهم موفقیت در هر کسب وکاری است. به جرأت می توان گفت یکی از ضعف های بزرگ امروز در حوزه توسعه در ایران، عدم دسترسی به “آموزش های کاربردی و تخصصی” است. ما در دپارتمان یادگیری و بهبود عملکرد موسسه نمو با شاخص هایی که تعریف کرده ایم سعی در محقق نمودن این مهم در حوزه آموزش سازمانی داشته ایم.

افتخارات ما صحبت می‌کنند...

۶۷+

پروژه

۳۰+

کارفرمایان

۲۸,۶۷۰+

نفر ساعت

95%+

میزان رضایت

سرمایه گذاری بر روی کسب دانش و مهارت نیاز های شغلی بهترین سودآوری را دارد!​

گزارش پروژه ها

نتایج نظرسنجی

0 +
برگزاری دوره های آموزشی
0 +
بازی جدی
0 +
مدیریت دانش
میزان رضایت از کیفیت محتوای گروه مجازی
88%
میزان تسلط در انتقال محتوا
92%
میزان اهتمام استاد در افزایش توانمند سازی
85%

نتایج نظرسنجی

0 +
نیاز سنجی آموزشی
0 +
تولید محتوای تعاملی
میزان رضایت کلی کارفرما
92%
میزان تناسب اهداف آموزشی با نیاز های شغلی
87%

با سرمایه های انسانی نمو آشنا شوید

محمدعلی تقوی اول

مدیرعامل و مدیر دپارتمان توسعه مدیریت و منابع انسانی

صالح صاحبی

مدیردپارتمان توسعه بازار

فرزانه یگانه

کارشناس CRM

پیمان پیرسلامی

مدیر فنی تولید محتوای تعاملی

عضویت و افتخارات ...

دپارتمان یادگیری و بهبود عملکرد سازمان نمو

جایزه “برترین تجارب حوزه دانش و توسعه کارکنان 1397”

عضو انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

اسکرول به بالا