مدیریت دانش

مدیریت دانش با نمو

تعریف مسئله

چرا من به "مدیریت دانش" نیاز دارم ؟

چرا مدیریت دانش اهمیت خاصی پیدا کرده است؟

چطور میتوان دانش را در یک سازمان شناسایی و کشف کرد؟

چطور می توان به بهترین شکل این دانش را در دسترس افراد یک سازمان قرار داد؟

مديريت دانش
در دنیای تغییر و تحول امروز، در خیلی از سازمان ها مدیریت دانش و به عبارت دیگر حفظ و نگهداری دانش و تجربیات منابع انسانی به یکی از بزرگ ترین دغدغه ها و رسالت های مدیریتی تبدیل شده است. افراد در طی سال ها فعالیت خود در یک سازمان دانش و تجربیات ارزشمندی را بدست آورده و پرورش می دهند. این سرمایه دانشی و تجربی اگر به درستی کشف، ذخیره و به اشتراک گذاشته شود قادر خواهد بود توانمندی وبهره وری تصمیم گیری در سازمان را تا حد قابل توجهی ارتقاء و توسعه دهد. همچنین در فضای پر رقابت امروز، سازمان ها و مجموعه ها می دانند که مدیریت دانش تا چه اندازه می تواند در ایجاد یک محیط کاری هوشمند و سازگار مؤثر باشد. همه خواستار این هستند که مسائل را از فاصله دور تشخیص داده و با سرعت به نوآوری و اطلاعات جدید واکنش نشان دهند.

هدف اصلی مدیریت دانش ترویج و توسعه فرهنگ یادگیری است، جایی که در آن اشتراک گذاری دانش در راستای اهداف سازمانی تشویق می شود.

ما در نمو، چطور پروژه های مدیریت دانش را تعریف می کنیم؟

تیم نمو در راستای پاسخگویی به همین دغدغه سازمان ها، با همکاری اساتید و کارشناسان متخصص و مجرب، پروژه های مدیریت دانش را در یک فرآیند چهار مرحله ای تعریف کرده است. بدین صورت که تا پایان این مسیر با هدف خلق یک محیط مولد و هوشمند که در آن متخصصین با هم در ارتباط بوده و تصمیمات به سبک چابک اتخاذ شود در کنار شما خواهیم بود:

از پروژه ها برجسته تیم نِمُو در زمینه مدیریت دانش سازمانی، بهره گیری و استخراج تجربیات مدیران ارشد شهرداری مشهد در حوزه رهبری در شرایط بحران بوده است که منجر به تولید سری پادکست های "رادیو مدیر" شد. در حال حاضر این تولیدات صوتی در اختیار آرشیو گروه آموزش و توانمندسازی شهرداری مشهد قرار گرفته است.

سوالاتی که ممکن است در ذهن شما باشد

براساس شرح خدماتی که طبق انتظارات کارفرما تدوین می شود، تعداد افرادی که از تیم نِمُو درگیر پروژه می شوند و در نهایت حجم کاری که تعریف می شود مدت زمان و هزینه نهایی با توافق طرفین برآورد می گردد.
جمع آوری، ذخیره سازی و اشتراک گذاری دانش
این کاملا بستگی به خواسته کارفرما و توافق طرفین دارد، اما پیشنهاد ما اینست که حتما افراد سازمان به خصوص مدیران و سرپرستان مربوطه در این کار مشارکت داشته تا نتایج هر چه بیشتر با انتظارات و نیازهای سازمان سازگار باشد.
خیلی خلاصه و مفید می شود گفت از مهم ترین منافع این کار حفظ و نگه داری صحیح دانش و تجربیات در دل یک سازمان است حتی با رفتن نیروی انسانی که این می تواند عاملی مهم باشد. این دانش سازماندهی شده ماندگار و حتی بروزرسانی می شود و بر روی چابکی، نشاط و یادگیری افراد یک سازمان تأثیر می گذارد.

درخواست خدمات

برای درخواست خدمات لطفا فرم زیر را کامل کنید.

اسکرول به بالا