اجرای نیازسنجی آموزشی با نمو

تعریف مسئله

چرا من به "اجرای نیازسنجی آموزشی" نیاز دارم ؟

هر فرد در جایگاه شغلی خود چه ویژگی ها و شایستگی های رفتاری را باید تقویت کند؟

چه دانش و مهارتی به اجرای بهتر شرح وظایف تعریف شده برای نیروی انسانی کمک می کند؟

اجرای آموزش ما را به کدام یک از اهداف مهم سازمانیمان می رساند؟

نيازسنجي آموزشي

یکی از دلایل عدم اثربخشی آموزش ها و کسب نتیجه مطلوب در تغییر رفتار کارکنان نداشتن پاسخ درست برای این سه سؤال و تشخیص نادرست نیازهای آموزشی افراد است. چرا که اگر این نیازهای آموزشی به درستی شناسایی شوند شما می توانید به عنوان مدیر و یا سرپرست مستقیم قبل از اجرای هر آموزش، هدف از آموزش را برای کارکنان دقیق و روشن بیان کنید، به آنها بگویید که این آموزش چرا برای آنها انتخاب شده و چه نفعی برای آنها دارد و انتظارات خود را بعد از آموزش مشخص و از آنها مطالبه کنید.

در واقع بعد از اینکه نیازهای آموزشی مخاطبین هدف ، شناسایی شد این موضوع اهمیت پیدا می کند که چطور می شود، فضایی ایجاد کرد تا افراد بتوانند از آموختن دانش و مهارت مورد نیاز خود لذت برده و با علاقه بیشتری فرآیند آموزشی  را  تا رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال کنند.

اجرای موفق هر استراتژی آموزشی رسیدن به یادگیری اثربخش بخش است ! که بدون انجام نیازسنجی آموزشی امکان پذیر نخواهد بود.

ما در نمو، چطور دوره های آموزش سازمانی را برگزار می کنیم؟

ما در “دپارتمان یادگیری و بهبود عملکرد سازمان مؤسسه نِمُو” با تعریف یک فرآیند سه مرحله ای، به شما قبل از اجرای هر برنامه آموزشی در سازمان و مجموعه خود کمک می کنیم تا نیازسنجی آموزشی را با رویکرد نتیجه محور (اثربخشی) انجام دهید. یعنی ما در کنار شما خواهیم بود تا به صورت اصولی کشف کنید:

تخصص و تجربیات یک تیم متعهد ما را قادر ساخته است که این فرآیند را برای تمامی اشکال سازمان ها و شرکت های دولتی و نیمه دولتی و خصوصی اجرا کنیم. چرا که پروژه های موفق نیازسنجی آموزشی را در کارنامه خود از  سازمان هایی مانند شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد، شهرداری مشهد تا مجموعه های خصوصی همچون مجموعه فروشگاه های پارس پوشاک و هایپرکارپت محتشم داشته ایم.

سوالاتی که ممکن است در ذهن شما باشد

براساس شرح خدماتی که طبق انتظارات کارفرما تدوین می شود، ساختار، سیاست ها و برنامه های سازمانی، تعداد افرادی که در فرآیند نیازسنجی آموزشی مورد مطالعه قرار می گیرند، تعداد افرادی که از تیم نِمُو درگیر پروژه می شوند و در نهایت حجم کاری که تعریف می شود، مدت زمان بین دو هفته تا شش ماه و هزینه نهایی با توافق طرفین برآورد می گردد.

هیچ کاری نشد ندارد و ما هیچ وقت در برنامه ریزی و تدوین فرآیند اجرایی تعصب به خرج نمی دهیم، اما سعی می کنیم در قالب پیشنهادات آنچه که به بهترین شکل کارفرما را به خروجی مطلوب می رساند بیان کنیم. استفاده از دانش و تجربیات مدیران و خبرگان هر سازمان می تواند ذهن مارا برای اجرای اثربخش پروژه روشن کند زیرا اعتقاد داریم این افراد به قلب امور اشراف دارند و نظرات آنان فوق العاده کارساز است.

این دقیقا بستگی به تصمیم کارفرما دارد که اجرای یک پروژه را تا چه مرحله ای از ما بخواهد. اجرای تمامی فرآیند برگزاری یک آموزش، نیارسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برای ما مقدور می باشد و با توجه به خواسته کارفرما تا آخرین مرحله همراهی ما برقرار خواهد بود.

قطعا این امکان هست. توجه داشته باشید که فرآیند نیازسنجی به طور کلی ثابت است، فقط شرح خدمات و حجم کار براساس خواسته ها و انتظارات کارفرما، ساختار سازمانی و مشاغل تعریف شده در آن شرکت و یا مجموعه، تعداد افراد مورد مطالعه و درگیر شده در پروژه و … می تواند کاملا متفاوت باشد.

ما همیشه از بین معتبرترین تست های تیپ شناسی شخصیتی مانند DISC، MBTI، هوش هیجانی بار-آن، لنگرگاه شغلی و … بین یک تا سه مورد را با توجه به نوع پروژه و نیاز کارفرما انتخاب می کنیم.

درخواست خدمات

برای درخواست خدمات لطفا فرم زیر را کامل کنید.

اسکرول به بالا